Snitflader omkring UDK SKAT og kommunen

Fra begynderniveau – 80144

Uddannelser, hvor der ikke kan indgås uddannelsesaftaler af kortere varighed end hele hovedforløbet, bortset fra restuddannelsesaftaler, jf. En erhvervsuddannelse skal opfylde formålene efter lov om erhvervsuddannelser og de forudsætninger, hvorunder uddannelsen er godkendt, herunder om skoleundervisningens samlede varighed og om det fastsatte tilskud pr. Uddannelsen skal bidrage til udvikling af elevens erhvervsfaglige, studieforberedende og personlige kompetencer under hensyn til arbejdsmarkedets behov, faglig mobilitet og elevens behov på en sådan måde, at eleven bliver så dygtig som muligt. Uddannelsen skal herunder bidrage til udvikling af elevens karakterdannelse, faglige stolthed og evne til selvstændig stillingtagen, samarbejde og kommunikation. Uddannelsen skal endvidere fremme evnen til faglig og social problemløsning, udvikling af initiativ, fleksibilitet og kvalitetssans og udvikle elevens grundlæggende færdigheder, navnlig inden for matematik, læsning, mundtlig og skriftlig kommunikation samt informationsteknologi. Uddannelserne skal i almindelighed bidrage til udviklingen af elevens innovative og kreative kompetencer med henblik på elevens deltagelse i produkt- og serviceudvikling og erhvervelse af forudsætninger for etablering af egen virksomhed. Uddannelserne skal i almindelighed fremme elevernes internationale kompetencer med henblik på beskæftigelse og videreuddannelse. Uddannelsen skal bidrage til elevens forståelse af et godt arbejdsmiljø og udvikle miljøbevidsthed. Uddannelsen kan, hvis der fastsættes regler herom i medfør af lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse eux m.

Seneste nyt

Afgørelsen var næppe uventet, og når moment skatteministeren og hans folk får abstrakt sig om, vil de opdage, at EF-domstolen ikke har fjernet danskernes acces for at spare op til alderdommen. EF-domstolen har kun fjernet muligheden foran at gøre det via skattevæsenet. Ih, hvad er problemet? Danskerne har pr. mange år sparet op for gysser, som er fratrukket i skat. Indtil gengæld har skattevæsenet så fået sin betragtelige del af opsparingen, når pengene blev udbetalt. Det system har EF-domstolen ønsket at sætte en stopper foran. I fremtiden kan folk jo alene spare op for økonomiske midler, hvordan allerede er blevet beskattet. Hvis folkrock ikke får sparet op til alderdommen, kan de i stedet måske morale at gå sultne i seng.