Vigtige oplysninger om betaling og service

Indbetalings fysiske

Ordliste Denne beskrivelse af tjenesten er kun en oversigt. Det omfatter ikke alle definitioner, undtagelser, vilkår og betingelser for tjenesten. De fuldstændige vilkår og betingelser fremgår af brugeraftalen, som kan ses via sidefoden på de fleste sider på PayPals websted. Denne oversigt indgår ikke i brugeraftalen. Dette dokument kan ændres uden varsel. Dette dokument og brugeraftalen forklarer oplysninger, som vi i henhold til loven skal videregive til dig. Vi opdaterer det, når der sker ændringer i tjenesten som defineres i det følgende.

Ofte stillede spørgsmål om at sende penge personligt

Konklusion: Det er herefter repræsentantens opfattelse, at klageren ikke er skattepligtig af indbetalingerne. Der er således ikke tale omkring indbetalinger, der kan karakteriseres som skattepligtig indkomst for klageren. Endvidere kan SKATs skatteansættelse for ikke ske med adkomst i skattekontrollovens § 6, idet klageren ikke er erhvervsdrivende. Yderligere har skatteankenævnet ikke hjemmel til at henvise indtil skattekontrollovens § 6 B, når Skatter ikke har behandlet spørgsmålet, hvorfor skatteansættelsen ikke kan ske med hjemmel pr. denne bestemmelse. Såfremt Landsskatteretten måtte række frem til, at SKAT kan forandre klagerens skatteansættelse, har repræsentanten subsidiært gjort gældende, at skatteansættelsen for og er forældet. Det er i den kærlighedsforhold bestridt, at klageren har handlet groft uagtsomt, hvorfor der ikke kan forekomme ekstraordinær genoptagelse.