Regler og vilkår

Ingen bekymring FlaskeW

Coronavirus har påvirket store som små. Hverdagen er vendt på hovedet, og tanker og bekymringer har fyldt for flere børn. På BørneTelefonen henvender børn sig med bekymringer og angst om coronavirus, som de har brug for hjælp til at få sat i perspektiv af de voksne. Vi har lavet en vejledning til, hvordan vores rådgivere skal agere, når børn henvender sig og er urolige for coronavirus. Med afsæt i den, har vi lavet nogle gode råd til dialogen til forældre og andre voksne, som du finder nedenfor. Efter påske skal de yngste skolebørn tilbage i skole, og vuggestue- og børnehavebørn tilbage i institution. For mange børn vil det kræve ekstra støtte fra forældre, lærere og pædagoger at vende tilbage til hverdagen. Vi har her samlet gode råd til, hvordan du tackler den nye situation.

Er du pårørende?

Det kan være svært at møde pr. skolen, når hovedet er fyldt inklusive bekymringer om familien derhjemme. Eller når angsten tager fart ved tanken omkring, hvordan det skal gå med at fremlægge det store projekt i dansktimen. Udsatte børn og unge har et højt fravær i folkeskolen, og ofte er det svært for dem at få hjælp hos lærerne eller skoleledelsen. En ny undersøgelse fra Børns Betingelse og Trygfonden viser, at skolerne håndterer fravær vidt forskelligt, og at hver tredje skole slet ingen retningslinjer har for, hvornår og hvordan de barriere gribe ind. Det er bekymrende, foran elever med et højt fravær forlader skolen med dårligere karakterer end deres klassekammerater, siger Rasmus Kjeldahl, direktør pr. Børns Vilkår:. Dårlige resultater betyder, at mange ikke kommer i gang inklusive en ungdomsuddannelse. Blandt elever med højt fravær er børn anbragt i plejefamilier eller på en institution. Andre borsving hjemme, men følges af kommunen inklusive en forebyggende foranstaltning.

Hjælp børnene godt tilbage i skole

Vi har i Danmark underretningspligt, når børn eller unge under 18 år lever i en truende situation. Det betyder, at hvis du har kendskab indtil, at et barn der udsættes foran vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets helse og udvikling i fare, har man pligt til at underrette kommunen. Det er tilstrækkeligt, at du har aldeles mistanke eller bekymring for et menneskebarn. Det er kommunens ansvar at afsløre barnets forhold nærmere. De fleste kommuner angiver på deres hjemmeside, hvem  man  skal sende  d in underretning indtil. Ellers kan du ringe til kommunens hovednummer.