Fokus på kortfilm

Kort introduktion rygvind

Prøven i skriftlig fremstilling Prøven i skriftlig fremstilling varer 3½ time, og tager udgangspunkt i et opgavesæt, hvor internettet må anvendes i skriveprocessen. Eleverne skal vælge en af opgaverne. Opgavesættet rummer flere modaliteter, herunder lyd og levende billeder, derfor skal eleverne selv medbringe eller have adgang til høretelefoner under hele prøven.

Grundskolefag:

Dette undervisningsmateriale sætter fokus på at dissekere korte fiktionsfilm i danskundervisningen og indtil den mundtlige prøve. Materialet belyser aldeles række forskellige analysevinkler og giver vigtige informationer om den mundtlige prøve pr. dansk. Desuden giver materialet indblik pr. at analysere andre visuelle medier end film. Materialet henvender sig til lærere og elever på grundskolens ældste klassetrin. Kapitel er skrevet direkte til benyttelse for eleverne.

Mine

Også YouSee har været ramt af overhovedet ægte stormløb af advokat på Facebook man seneste dage. Hundreder af kunder har skrevet revsende kommentarer på YouSees Facebook-væg. E-post Ukorrekt e-mailadresse. Ukorrekt e-mailadresse ellers password. Password Ukorrekt password. Husk mig Glemt adgangskode.